Severočeské muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

Připravujeme

O muzeu

Expozice

Vstupné

Knihovna

Publikace

Čtvrtletník

Sborníky

Sbírky

Služby

Pracovníci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volná místa a
veřejné zakázky


Základní
dokumenty


Pro média

Kontakt

Napište nám

Muzeum dětem
EXPONÁT MĚSÍCE

Kávový servis (součást setu Lilia)

KÁVOVÝ SERVIS
součást setu Lilia, Studio Vjemy, Design 2012-2017

Kostra kávového servisu je součástí porcelánového setu Lilia. Autorské studio Vjemy, které založili v roce 2013 Adam, Samuel a Světlana Ciglerovi, v této sérii navazuje na tradici českého kubismu v užitém umění. Princip kubismu byl založen na krystalu - geometricky komplexní struktuře složené ze šikmých ploch a ostrých hran. Autoři se však inspirovali i islámským uměním dekoru, a to nekonečně opakujícím se vzorem, jehož mřížka je zpravidla šestiúhelníková. Zmnožením jednotlivých symetrických předmětů z kolekce geometrického setu a jejich vyskládáním vedle sebe pak vznikají podivuhodné trojrozměrné vzory, které jsou následně převáděny do 2d grafiky. Porcelán se vyrábí malosériově v České republice.

[zobrazit/skrýt více]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 

Archeologické dohledy,
záchranné výzkumyZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INVESTORY
  • Záchranný archeologický výzkum (ZAV) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy, kdy za území s archeologickými nálezy (ÚAN) je považováno celé území České republiky kromě území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – vytěžené doly, lomy, cihelny, pískovny (neplatí v případě zakládání nových či horizontálním rozšiřováním těžby).
  • Taktéž při opravách a rekonstrukcích IS, nemovitostí atd. nelze konstatovat, že stavba probíhá v původní trase a tedy není potřeba ZAV. I v těchto případech je nutné se obrátit na organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů a zažádat o jejich stanovisko.


UPOZORNĚNÍ

Vyjádření o nutnosti záchranného archeologického výzkumu vydává POUZE Archeologický ústav Akademie věd ČR a organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů na daném území. Vyjádření jiných subjektů nemá právní platnost a při správním řízení k němu není přihlíženo, tudíž vyjádření městských památkových odborů, stavebních úřadů apod. není relevantní.

Poukazování na to, že archeologický dohled nevyžaduje stavební úřad a není to uvedeno ve stavebním povolení, nezbavuje ohlašovací povinnosti. Neustále se s podobnými argumenty setkáváme, ale neznalost zákona neomlouvá.

Nadále zůstává povinnost oslovit památkový odbor, ale archeologie do památkového odboru nepatří a je na investorovi, aby nepodlehl falešné iluzi, že je vše v pořádku a oslovil i oprávněné archeologické organizace.

V případě, že si chcete cokoli z této problematiky ověřit u naší nadřízené instituce, případně máte další dotazy, které nechcete konzultovat s námi, obraťte se prosím na Archeologický ústav AV ČR.POSTUP PRO ŽADATELE

1. Podání žádosti o vyjádření ke stavební činnosti
Žádost o archeologické vyjádření potřebujete při stavební činnosti, ze které vyplývají zemní práce, a tím pádem možné poškození archeologických situací (jedná se i o patky staveb, skrývky, studny, usazování ČOV atd.). Vyjádření jsou součástí projektů územního plánování a přikládají se do projektové dokumentace.

2. Oznámení konkrétního stavebního záměru
Pokud jste srozuměni s tím, že u Vás bude probíhat ZAV nebo se dostáváte už do fáze přípravné realizace, vyplňte prosím formulář oznámení o stavbě. Veškeré potřebné informace znovu najdete na stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha – sekce pro stavebníky. Žádosti o vyjádření a oznámení o stavebním záměru pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou lze psát přímo do Severočeského muzea v Liberci na níže uvedené emailové adresy.

3. Náklady ZAV
Fyzická osoba, která neprovádí stavební činnost za účelem zisku (typicky rodinný dům pro vlastní potřebu, úpravy na svém pozemku atd.), NENÍ plátcem archeologického výzkumu. Ostatní, převážně právnické osoby, hradí náklady ZAV v plné výši. Severočeské muzeum v Liberci se stará o území okresu Liberec a Jablonec nad Nisou. ZAV provádíme v drtivé většině případů formou časově méně náročného archeologického dohledu. Cena dohledu je proměnlivá, ale nejčastěji se pohybujeme v řádu jednotek tisíců korun.POSTUP "ZAV" FORMOU DOHLEDU

1. Nahlášení stavby
Stavbu je nejlepší nahlásit alespoň dva týdny dopředu a to buď telefonicky, nebo mailem (chápeme, že počasí člověk neporučí a stavební firma může začít i s velkým předstihem proti termínu. I tak jsme schopni řešit věci i za pochodu, ale není to ideální a vyžaduje to rychlou součinnost zúčastněných). Zásadní jsou informace, kde se stavba provádí (katastrální území, parcelní číslo) a v jakém rozsahu. Poskytnutí základních podkladů z projektové dokumentace je žádoucí (nejlépe situační plánek stavby). Konkrétní provedení dohledu pak řešíme telefonicky dle aktuální nastalé situace. Stavbu je nejlepší nahlásit alespoň dva týdny dopředu a to buď telefonicky, nebo mailem (chápeme, že počasí člověk neporučí a stavební firma může začít i s velkým předstihem proti termínu. I tak jsme schopni řešit věci i za pochodu, ale není to ideální a vyžaduje to rychlou součinnost zúčastněných). Zásadní jsou informace, kde se stavba provádí (katastrální území, parcelní číslo) a v jakém rozsahu. Poskytnutí základních podkladů z projektové dokumentace je žádoucí (nejlépe situační plánek stavby).Konkrétní provedení dohledu pak řešíme telefonicky dle aktuální nastalé situace.

2. Průběh archeologického dohledu
Po domluvě konkrétního dne a času archeolog zkontroluje situaci na stavbě. Při dohledu se provádí fotografická a popisná dokumentace situace potřebná pro další zpracování akce (prostě stojíme u bagru a koukáme pod lžíci, případně kontrolujeme už vykopané základy, ideální je pro nás kontrola povrchu při hotové skrývce ornice atp., u toho fotíme a občas i píšeme). Nedozorujeme celý průběh stavby. V zásadě přijíždíme na kontrolu podle postupu prací a nutnosti. Při pozitivním nálezu (v této oblasti málo častém) řešíme situaci v řádu hodin, max. 1–2 dnů.

3. Ukončení archeologického dohledu
Dohled ukončujeme elektronickým zasláním tzv. expertního listu. Ten slouží jako potvrzení, že vše na stavbě z hlediska archeologie proběhlo, jak mělo.SAZEBNÍK:

Práce archeologa: 450 Kč/hod
Práce terénního technika, dokumentátora: 300 Kč/hod
Doprava: 6 Kč/kmKONTAKTY:

Mgr. Lucia Žilincová, Ph.D.
Tomáš Trávníček

 


Otevírací doba:
denně mimo pondělí
9:00-17:00 hodin
středa do 18:00 hodinKnihovna:
úterý a čtvrtek
13:00-16:00 hodin


Vstupné:
dospělí: 30 Kč
studenti, žáci: 10 Kč
důchodci: 10 Kč

» více...


Krajský úřad Libereckého kraje

Severočeské
muzeum v Liberci
je příspěvkovou
organizací
Libereckého kraje


» vypnout pozadí…

 

© 2004-2020 Severočeské muzeum v Liberci, Jiří Sloup, Anna Baldová, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizováno: 07.01.2021 19:43:11